Transfuziologiya

Plazmoferez38.00AZN
Plazmoferez (İnfeksiyalı xəstələrdə)42.00AZN
Plazmoferez Ozonla 42.00AZN
Plazmoferez Ozonla (infeksiyalı xəstələrdə) 47.00AZN
UBŞ25.00AZN
UBŞ-Ultrabənövşəyi Şüalarla şüalanma (infeksiyalı xəstələrdə)30.00AZN
UBŞ-Ultrabənovşəyi Şüalarla şüalanma Ozonla34.00AZN
UBŞ-Ultrabənövşəyi Şüalarla şüalanma Ozonla (infeksiyalı xəstələrdə)38.00AZN
Membran plazmoferez229.00AZN
Membran plazmoferez (infeksiyalı xəstələrdə)254.00AZN
Ozon oksigen qarışığı ilə patoloji prosseslərin karkas kamerada müalicəsi13.00AZN
Böyük autohemoterapiya (ozonla)30.00AZN
Kiçik autohemoterapiya (ozonla)21.00AZN
Ozonlaşmış fizioloji məhlulların parenteral infuziyası 17.00AZN
Ozonlaşmış fizioloji məhlulların parenteral infuziyası (infeksiyalı xəstələrdə)25.00AZN
Məlhəm və yağların ozonlaşdırılması (100ml)8.00AZN
Mayelərin və antiseptiklərin ozonlaşdırılması (400)13.00AZN
Ozon oksigen qarışığı ilə uşaqlıq yolunun insufilyasiyası8.00AZN
Ozon oksigen qarışığının oynaq daxilinə yeridilməsi25.00AZN
Ozon oksigen qarışıqlı akupunktur terapiya21.00AZN
Ozon oksigen qarışıqlı rekta ınsufilyasıya17.00AZN