Rentgen

Kəllənin düz proyeksiyada R-qrafiyası17.00AZN
Kəllənin yan proyeksiyada R-qrafiyası17.00AZN
Kəllənin 2 proyeksiyada R-qrafiyası17.00AZN
Türk yəhərinin R-qrafiyası17.00AZN
Burnun əlavə ciblərinin rentgenoqramması17.00AZN
Burun udlağının yan proyeksiyasının rentgenoqramması13.00AZN
Burun sümüklərinin yan proyeksiyada rentgenoqramması13.00AZN
Üz skeletinin düz-ön proyeksiyada rentgenoqramması17.00AZN
Üz skeletinin yan proyeksiyada rentgenoqramması17.00AZN
Üz skeletinin 2 proyeksiyada rentgenoqramması25.00AZN
Onurğanın boyun hissəsinin ön proyeksiyada rentgenoqramması17.00AZN
Onurğanın boyun hissəsinin yan proyeksiyada rentgenoqramması17.00AZN
Onurğanın boyun hissəsinin 2 proyeksiyada rentgenoqramması34.00AZN
Onurğanın döş hissəsinin ön proyeksiyada rentgenoqramması17.00AZN
Onurğanın döş hissəsinin yan proyeksiyada rentgenoqramması17.00AZN
Onurğanın döş hissəsinin 2 proyeksiyada rentqenoqramması17.00AZN
Onurğanın bel-oma hissəsinin ön proyeksiyada rentgenoqramması17.00AZN
Onurğanın bel-oma hissəsinin yan proyeksiyada rentgenoqramması17.00AZN
Onurğanın bel-oma hissəsinin 2 proyeksiyada rentgenoqramması34.00AZN
Onurğanın oma hissəsinin ön proyeksiyada rentgenoqramması17.00AZN
Onurğanın oma hissəsinin yan proyeksiyada rentgenoqramması17.00AZN
Onurğanın oma hissəsinin 2 proyeksiyada rentgenoqramması34.00AZN
Onurğanın büzdüm hissəsinin ön proyeksiyada rentgenoqramması17.00AZN
Onurğanın büzdüm hissəsinin yan proyeksiyada rentgenoqramması17.00AZN
Onurğanın büzdüm hissəsinin 2 proyeksiyada rentgenoqramması34.00AZN
Körpücük sümüyünün düz proyeksiyada rentgenoqramması17.00AZN
Sağ yuxarı çiyin qurşağının (körpücuk, kürək bazu oynağı) düz proyeksiyada rentgenoqramması25.00AZN
Çiyin oynağının düz proyeksiyasının rentgenoqramması17.00AZN
Çiyin oynağının bazu sümüyünü yana çəkməklə rentqenoqramması17.00AZN
Çiyin oynağının 2 proyeksiyada rentgenoqramması30.00AZN
Kürək sümüyünün düz proyeksiyasının rentgenoqramması17.00AZN
Kürək sümüyünün 2 proyeksiyasının rentgenoqramması17.00AZN
Bazu sümüyünün düz proyeksiyada rentgenoqramması17.00AZN
Bazu sümüyünün yan proyeksiyada rentgenoqramması17.00AZN
Bazu sümüyünün 2 proyeksiyada rentgenoqramması25.00AZN
Dirsək oynağının düz proyeksiyada rentgenoqramması17.00AZN
Dirsək oynağının yan proyeksiyada rentgenoqramması17.00AZN
Dirsək oynağının 2 proyeksiyada rentgenoqramması17.00AZN
Dirsək oynağının aksial proyeksiyada rentgenoqramması17.00AZN
Saidin oynağının duz proyeksiyada rentgenoqramması17.00AZN
Saidin oynağının yan proyeksiyada rentgenoqramması17.00AZN
Saidin oynağının 2 proyeksiyada rentgenoqramması30.00AZN
Mil-bilək oynağının düz proyeksiyada rentgenoqramması17.00AZN
Mil-bilək oynağının yan proyeksiyada rentgenoqramması17.00AZN
Mil-bilək oynağının 2 proyeksiyada rentgenoqramması30.00AZN
Əl darağı sümüklərinin düz proyeksiyada rentgenoqramması17.00AZN
Əl darağı sümüklərinin yan proyeksiyada rentgenoqramması17.00AZN
Əl darağı sümüklərinin 2 proyeksıyada rentgenoqramması25.00AZN
Əl darağı sümüklərinin çəp proyeksıyada rentgenoqramması17.00AZN
Əl barmaqlarının 2 proyeksıyada rentgenoqramması17.00AZN
Bud-çanaq oynağının düz proyeksiyada rentgenoqramması17.00AZN
Bud-çanaq oynağının budu yana çəkməklə rentgenoqramması17.00AZN
Bud-çanaq oynağının 2 proyeksiyada rentgenoqramması34.00AZN
Bud sümüyünün düz proyeksiyada rentgenoqramması13.00AZN
Bud sümüyünün yan proyeksiyada rentgenoqramması13.00AZN
Bud sümüyünün 2 proyeksiyada rentgenoqramması30.00AZN
Diz oynağının düz proyeksiyada rentgenoqramması17.00AZN
Diz oynağının yan proyeksiyada rentgenoqramması17.00AZN
Diz oynağının 2 proyeksiyada rentgenoqramması17.00AZN
Diz qapağının aksial proyeksiyada rentgenoqramması17.00AZN
Baldır sümüklərinin düz proyeksiyada rentgenoqramması17.00AZN
Baldır sümüklərinin yan proyeksiyada rentgenoqramması17.00AZN
Baldırın 2 proyeksiyada rentgenoqramması17.00AZN
Aşıq-baldır oynağının duz proyeksiyada rentgenoqramması17.00AZN
Aşıq-baldır oynağının yan proyeksiyada rentgenoqramması17.00AZN
Aşıq-baldır oynağının 2 proyeksiyada rentgenoqramması30.00AZN
Pəncənin yan proyeksiyada rentgenoqramması17.00AZN
Pəncənin düz proyeksiyada rentgenoqramması17.00AZN
Pəncənin 2 proyeksiyada rentgenoqramması17.00AZN
Ayaq barmaqlarının 2 proyeksiyada rentgenoqramması17.00AZN
Çanağın düz proyeksiyada rentgenoqramması17.00AZN
Çanağın sağ yarısının ön proyeksiyada rentgenoqramması17.00AZN
Çanağın sol yarısının ön proyeksiyada rentgenoqramması17.00AZN
Döş qəfəsinin R-skopiyası20.00AZN
Döş qəfəsinin(ağ ciyərlərin) 2 proyeksiyada rentgenoqramması21.00AZN
Ağ ciyərlərin R-sı və düz proyeksiyada R-qrafikası30.00AZN
Qabırğaların rentgenoqramması17.00AZN
Döş fəqərələrinin yan proyeksiyalarda rentgenoqramması17.00AZN
Döş fəqərələrinin  2 proyeksiyasının rentgenoqramması17.00AZN
Qarın boşluğunun rentgenoskopiyası17.00AZN
Qarın boşluğunun R-qrafikası17.00AZN
Qarın boşluğunun R-skopiyası+R-qrafikası17.00AZN
Mədə-bağırsaq sisteminin kontrastlı rentgen müayinəsi (1 gün)34.00AZN
Mədə-bağıısaq sisteminin kontrastlı rentgen müayinəsi (2 gün)42.00AZN
Mədə-bağıısaq sisteminin kontrastlı rentgenoskopiyası25.00AZN
Qırtlağın rentgenoqrafiyası25.00AZN
Nazik bağırsağın dinamik rentgen müayinəsi (skopiya)25.00AZN
Nazik bağırsağın dinamik rentgen müayinəsi (qrafıya)25.00AZN
Yoğun bağırsağın rentgen müayinəsi (qrafiya)17.00AZN
Yemək borusunun rentgenoqrafiyası17.00AZN
İrrioqrafiya51.00AZN
Xolanqioqrafiya21.00AZN
Fistuloqrafiya(rentgenoqrafiya, rentgenoskopiya)25.00AZN
İcmal uroqrafiya17.00AZN
Ekskretor uroqrafiya (kontrast) 3-4 rentgen şəkli ilə68.00AZN
Gistrosalpinqoforiya ( QSQ)102.00AZN