Patohistomorfoloji testlər

Biomaterialın Patohistoloji müayinəsi (patohistomorfologiya)70AZN
Biomaterialın sitoloji müayinəsi (patohistomorfologiya)50AZN
PAPP-test Papanikolau testi (patohistomorfologiya)50AZN