Otorinolaringologiya (LOR)

Qulaq keçəcəyi tıxacını yumaq (tək tərəfli)17.00AZN
Qulaq keçəcəyi tıxacını yumaq (iki tərəfli)25.00AZN
Burun kapilyarlarının lazerlə yandırılması0.00AZN
Burun kapilyarlarının elektrokoaqulyasiyası0.00AZN
Burun ciblərinin yuyulması42.00AZN
Ağız və udlağın selikli qişasının işlənməsi17.00AZN
Eşitmə borusunun katetirizasiyası və dərman maddəsinin yeridilməsi8.00AZN
Qırtlağa dərman maddəsinin tökülməsi8.00AZN
Polister üsulu ilə qulağa hava vurmaq8.00AZN
Burun boşluquna dərman maddəsinin sürtülməsi4.00AZN
Yad cismin xaric edilməsi (adi)0.00AZN
Yad cismin xaric edilməsi (adi, əməliyyatxanada)0.00AZN
Yad cismin xaric edilməsi (mürəkkəb)0.00AZN
Yad cismin xaric edilməsi (mürəkkəb, əməliyyatxanada)0.00AZN
Haymor cibinin punksiyası42.00AZN
Damaq badamcıqları lakunalarının yuyulması8.00AZN
Pnevmomassaj4.00AZN
Burun blokadası7.00AZN
Üçlü sinirin birinci şaxəsinin blokadası8.00AZN