Nevrologiya

Elektroensefaloqrafiya- Rutın (20 dəqiqəlik)34.00AZN
Video EEQ-1 saatlıq monitorinq42.00AZN
Video EEQ-2 saatlıq monitorinq64.00AZN
Video EEQ-4 saatlıq monitorinq85.00AZN
Elektroensefaloqrafiya-8 saatlıq gecə video monitorinq148.00AZN
Elektroensefaloqrafiya-12 saatlıq qecə video monitorinq254.00AZN
Elektroensefaloqrafiya-24 saatlıq qecə video monitorinq508.00AZN
Müayinənin cavabının diskə yazılması8.00AZN
Radikulopatiya ENQ+EMQ iynə ilə51.00AZN
Braial pleksopatiya ENQ+EMQ iynə ilə51.00AZN
Miopatıya 3 ətraf ENQ+EMQ iynə ilə68.00AZN
YAS (Yan amiyotrofik skleroz) ENQ+EMQ iynə ilə68.00AZN
Üz sinirinin parezi51.00AZN