Maqnit Rezonans Tomoqrafiya (MRT)

Serebral127.00AZN
Üst abdomen 127.00AZN
Pelvik127.00AZN
Tam qarın boşluğu 195.00AZN
Boyun fəqərələri 127.00AZN
Burun udlaq127.00AZN
Qırtlaq 127.00AZN
Gicgah-alt çənəoynağı (bir tərəf)127.00AZN
Hipofiz127.00AZN
Orbita127.00AZN
Paranazal sinuslar127.00AZN
Bud çanaq oynağı127.00AZN
Diz MRT (bir tərəf)127.00AZN
Bud MRT (bir tərəf)127.00AZN
Baldır MRT (bir tərəf)127.00AZN
Pəncə MRT (bir tərəf)127.00AZN
Topuq MRT (bir tərəf) 127.00AZN
Çiyin MRT (bir tərəf)127.00AZN
Dirsək MRT (bir tərəf)127.00AZN
Döş fəqərələri MRT127.00AZN
Bel-oma fəqərələri MRT127.00AZN
Onurğa sütunu fəqərələri MRT322.00AZN
Böyrəküstü vəzlər MRT127.00AZN
Serebral MR Angioqrafiyası186.00AZN
Servikal (boyun damarları) MR Angioqrafiyası186.00AZN
Əl.Əl-bilək MRT (bir tərəf)127.00AZN
MR Xolangioqrafiya 127.00AZN
Maqnevist (kontrast) 10.00ml68.00AZN
MRT-nin CD-yə yazılması13.00AZN
Filmlərin (tomoqramların) əlavə surəti (1 list)13.00AZN
Sedasiya 68.00AZN
Serebral (beyin MRT)+sedasiya 178.00AZN