İzoseroloji testlər

Ana südündə anticismlərin təyini (İzoserologiya)18AZN
Kumbs reaksiyası (düz) (izoserologiya)25AZN
Kumbs reaksiyası (qeyri-düz) (izoserologiya)25AZN
Qan qrupu və RH-faktorun təyini (izoserologiya)5AZN
Qanda anti rezus-anticismlərin təyini (izoserologiya)25AZN
Qanda qrup-anticismlərin təyini (izoserologiya)25AZN