İnfeksiyalar İFA

Askarida Lumbrikoides IgG (infeksiyalar İFA)18AZN
Brusella (abortus,melitensis, suis,canis) IgG (infeksiyalar İFA)18AZN
Brusella IgM (infeksiyalar İFA)20AZN
CMV Sitomeqalovirus İgM (viruslar İFA)17AZN
CMV Sitomeqalovirus IqG (viruslar İFA)17AZN
EA Epştein- Barr virusu erkən antigenin IgG anticismləri (viruslar İFA)25AZN
EA Epştein-Barr virusu erkən antigeni IgM anticismləri (viruslar İFA)25AZN
EBNA Epştein -Barr virusu nuklear antigeni IgG anticismləri (viruslar İFA))25AZN
Exinokokk Granulosus IgG (infeksiyalar İFA)20AZN
H.pyl Helikobakter Pylori IgA (infeksiyalar İFA)20AZN
H.pyl Helikobakter Pylori IgG (infeksiyalar İFA)20AZN
HIV Ag-Ab (viruslar İFA)25AZN
HSV Herpes Simplex Virusu I IgG (viruslar İFA)17AZN
HSV Herpes Simplex Virusu I IgM (viruslar İFA)17AZN
HSV Herpes Simplex Virusu II IgG (viruslar İFA)17AZN
HSV Herpes Simplex Virusu II IgM (viruslar İFA)17AZN
Listerioz Listeria monocytogenes IgG (infeksiyalar İFA)25AZN
Lyablya Lamblia intestinalis IgA (infeksiyalar İFA)18AZN
Lyamblya Lamblia intestinalis IgG (infeksiyalar İFA)18AZN
Lyamblya Lamblia intestinalis IgM (infeksiyalar İFA)18AZN
Mikoplazma M.hominis IgG (infeksiyalar İFA)18AZN
Mikoplazma M.hominis IgM (infeksiyalar İFA)18AZN
Mycobacterium tuberculosis IgG (infeksiyalar İFA)20AZN
Mycobacterium tuberculosis IgM (infeksiyalar İFA)20AZN
Parotit Mumps virus IgG (viruslar İFA)20AZN
Parotit Mumps virus IgM (viruslar İFA)20AZN
Qırmızı Məxmərək Rubella virus IgG (viruslar İFA)17AZN
Qırmızı məxmərək Rubella virus IgM (viruslar İFA)20AZN
Qızılça Measles virus IgG (viruslar İFA)18AZN
Qızılça Measles virus IgM (viruslar İFA)18AZN
SARS-CoV-2 (Covid-19) antigena qarşı anticismlər IgA (viruslar İFA)25AZN
SARS-CoV-2 (Covid-19) İgM/İgG (viruslar İFA)40AZN
SARS-CoV-2 anti S1 total Ab (Covid-19) (viruslar İFA)30AZN
SARS-CoV-2 IgG (Covid-19) (viruslar İFA)25AZN
SARS-CoV-2 IgM (Covid-19) (viruslar İFA)25AZN
Sifilis Screen (İgG+İgM) (infeksiyalar İFA)25AZN
TOKSOKARA Toxocariasis IgG (infeksiyalar İFA)20AZN
Toxo-İgG Toksoplazma gondii IgG (infeksiyalar İFA)18AZN
Toxo-IgM Toksoplazma gondii IgM (infeksiyalar İFA)18AZN
Treponema Pallidum IgG (Sifilis İgG) (infeksiyalar İFA)20AZN
Treponema Pallidum IgM (Sifilis İgM) (infeksiyalar İFA)20AZN
U. Urea IgG Ureaplasma Urealiticum IgG (infeksiyalar İFA)18AZN
U. Urea IgG Ureaplasma Urealiticum IgG (infeksiyalar İFA)18AZN
Varisella Varicella Zoster IgG (viruslar İFA)20AZN
Varisella Varicella Zoster IgM (viruslar İFA)20AZN
VCA Epştein -Barr virusu kapsid antigeni IgG anticismləri (viruslar İFA)25AZN
VCA Epştein-Bar virusu kapsid antigeni IgM anticismləri (viruslar İFA)25AZN
Xlamidiya Ch.trachomatis IgG (infeksiyalar İFA)18AZN
Xlamidiya Ch.trachomatis IgM (infeksiyalar İFA)17AZN