İmmunoloji testlər

C3 Komplement 3 (immunologiya)18AZN
C4 Komplement 4 (immunologiya)18AZN
Food p.IgE Spesifik IgE qida allergeninə qarşı anticisimlər paneli (30 allergen) (immunologiya)120AZN
FoodResp.p. Spesifik IgE qida və tənəffüs allergeninə qarşı anticisimlər paneli (40 allergen) (immunologiya)130AZN
GAD Glutamatdekarboksilazaya qarşı anticismlər (immunologiya)70AZN
IgA İmmunoqlobulin A (immunologiya)15AZN
IgE İmmunoqlobulin E (immunologiya)20AZN
IgG İmmunoqlobulin G (immunologiya)15AZN
IgM İmmunoqlobulin M (immunologiya)15AZN
IL-6 İNTERLEYKİN-6 (immunologiya)50AZN
Resp.p IgE Spesifik IgE tənəffüs allergeninə qarşı anticisimlər panel (30 allergen) (immunologiya)120AZN