Hormon testləri

17 – OH Progesteron (hormonlar)23AZN
ACTH Adrenokortikotrop Hormon (hormonlar)27AZN
ADS Adrenalin (hormonlar)95AZN
ADS Androstendion (hormonlar)30AZN
AFP α-Fetoprotein (14-19 həftəlik hamiləlik) (hormonlar)22AZN
AMH Anti-Müller hormonu (hormonlar)50AZN
Anti-TPO Tireoperoksidazaya qarşı Auto anticismləri (hormonlar)22AZN
Anti-TQ Tireoqlobulina qarşı Auto anticismləri (hormonlar)22AZN
Anti-TSH Tireotrop hormonu reseptorlarına qarşı Auto anticismlər (hormonlar)50AZN
C Kortizol (hormonlar)22AZN
CPD C – PEPTİD (hormonlar)25AZN
DHEA-S Dehidroepiandrosteron-sulfat (hormonlar)22AZN
DUO-TEST (8-13 həftəlik hamiləlik) (hormonlar)60AZN
E2 Estradiol (hormonlar)24AZN
FERR Ferritin (hormonlar)22AZN
Free E3 Sərbəst Estriol (12-42 həftəlik hamiləlik) (hormonlar)24AZN
Free T Sərbəst Testosteron (hormonlar)25AZN
Free T3 Sərbəst Triyodtironin (hormonlar)22AZN
Free T4 Sərbəst Tiroksin (hormonlar)22AZN
Free β- HCG Sərbəst β-Xorionik Qonadotropin (hormonlar)30AZN
FSH Follikulstimullaşdırıcı Hormon (hormonlar)22AZN
HGH Somatotrop (BOY) hormon (hormonlar)30AZN
HOMA-IR İnsulinə qarşı Rezistentlik (hormonlar)30AZN
IGF 1 İnsulinə bənzər Boy Hormonu (hormonlar)35AZN
INHA İnhibin A (15-20 həftəlik hamiləlik) (hormonlar)70AZN
INHB İnhibin B (hormonlar)70AZN
INS İnsulin (hormonlar)25AZN
KVADRO-TEST (14-20 həftəlik hamiləlik) (hormonlar)140AZN
LDS Aldosteron (hormonlar)22AZN
LH Lüteinləşdirici Hormon (hormonlar)22AZN
MacroPRL Makroprolaktin (hormonlar)30AZN
NAD Noradrenalin (hormonlar)95AZN
NT-pro BNP NT-Pro B -tip natriuretik peptid (hormonlar)40AZN
PAPP-A Hamiləliklə bağlı A-PLAZMA zülalı (hormonlar)30AZN
PCT Prokalsitonin (hormonlar)40AZN
PLGF İnsan Boyunun Plasentar faktoru (10-40 həf. hamiləlik) (hormonlar)60AZN
Pr Progesteron (I-III trimestr) (hormonlar)22AZN
PRL Prolaktin (hormonlar)22AZN
PTH Parathormon (hormonlar)30AZN
Renin (hormonlar)50AZN
SHBG Cinsi steroid bağlayıcı qlobulin (hormonlar)30AZN
Sərbəst Testosteron İndeksi (hormonlar)36AZN
T Testosteron (hormonlar)22AZN
TG Tireoqlobulin (hormonlar)22AZN
Total E3 Ümumi Estriol (hormonlar)25AZN
Total T3 Triyodtironin (hormonlar)22AZN
Total T4 Tiroksin (hormonlar)22AZN
TRİPLE-TEST (12-21 həftəlik hamiləlik) (hormonlar)65AZN
TSH Tireotrop hormon (hormonlar)19AZN
β- HCG Xorionik Qonadotropin (2-21 həftəlik hamiləlik) (hormonlar)22AZN
β- HCG Xorionik Qonadotropin (hamiləliyin təyini) (hormonlar)22AZN