Hepatitlər

Anti-HBc HEPATİT B virusun core-antigenə qarşı anticismlər (hepatitlər İFA)25AZN
Anti-HBc IgM HEPATİT B virusun core-antigenə qarşı anticismlər IgM (hepatitlər İFA)25AZN
Anti-HBe HEPATİT B virusun e-antigenə qarşı anticismlər (hepatitlər İFA)25AZN
Anti-HBs HEPATİT B virusun s-antigenə qarşı anticismlər (hepatitlər İFA)25AZN
Anti-HCV Hepatit C (screen) (klinika)10AZN
HAV HEPATİT A IgM (hepatitlər İFA)22AZN
HbeAg HEPATİT B virusun e-antigeni (hepatitlər İFA)25AZN
HBsAg Hepatit B (screen) (klinika)10AZN
HBsAg Hepatit B virusun s-antigeni (hepatitlər İFA)22AZN
HBV Hepatit B virus genotipləşmə (A, B, C, D) (hepatitlər PCR)120AZN
HBV Hepatit B virus keyfiyyət (hepatitlər PCR)55AZN
HBV Hepatit B virus kəmiyyət (hepatitlər PCR)85AZN
HCV Anti-HEPATİT C (hepatitlər İFA)22AZN
HCV Hepatit C virus genotipləşmə 1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6 (hepatitlər PCR)85AZN
HCV Hepatit C virus keyfiyyət (hepatitlər PCR)65AZN
HCV Hepatit C virus kəmiyyət (hepatitlər PCR)130AZN
HDV Hepatit D virus keyfiyyət (hepatitlər PCR)75AZN
HDV Hepatit D virus kəmiyyət (hepatitlər PCR)85AZN
HDV HEPATİT D virusu IgG (hepatitlər İFA)22AZN