Genetik testlər

Array CGH Molekulyar Kariotipin Diaqnostikası (16-18 həftəlik) (dölyani maye) (genetika)600AZN
Array CGH Molekulyar Kariotipin Diaqnostikası (abort biomaterialı) (genetika)480AZN
Array CGH Molekulyar Kariotipin Diaqnostikası (genetika)460AZN
AZF Azoospermiya Faktoru Y Xromosom Mikrodelesiyaları (15 region) (genetika)150AZN
Celiac disease Çolyak Xəstəliyi (DQ2, DQ8) (genetika)140AZN
CF Cystic Fibrosis Kistik Fibroz (18 mutasiya) (16-18 həftəlik) (dölyani maye) (genetika)160AZN
CF Cystic Fibrosis Kistik Fibroz (18 mutasiya) (genetika)140AZN
FİSH Daun Sindromu – Trisomiya 21 (16-18 həftəlik) (dölyani maye) (genetika))150AZN
FİSH Daun Sindromu – Trisomiya 21 (genetika)140AZN
FİSH Test Aneuploidiyalar 13/18/21; X/Y (sperma) (genetika)140AZN
FİSH Test Aneuploidiyalar X/Y və 21 (sperma) (genetika)120AZN
FMF Ailəvi Aralıq Dənizi Qızdırması (26 mutasiya) (genetika)220AZN
HLA lokus C (genetika)120AZN
HLA lokus DQA1 (genetika)70AZN
II sinif HLA genlərinin tiplənməsi (HLA II, DRB1, DQB1, DQA1) (genetika)200AZN
MS İnkişaf Etməmiş Hamiləliyin Genetik Risklərinin Təyini (genetika)200AZN
MS Trombofiliyaya Genetik Meyillilik (genetika)200AZN
NİPT Test – Trisomiyalar 13/18/21; Y təyini; X/Y Aneuploidiyaları (genetika)500AZN
NİPT Test – Trisomiyalar 13/18/21; Y təyini; X/Y Aneuploidiyaları; Mikrodelesiyalar (genetika)1350AZN
SCD DNT Fraqmentasiya – Halosperm Test (sperma) (genetika)300AZN
SCD Oxisperm Test (sperma) (genetika)80AZN
Sitogenetika Kariotipin Diaqnostikası (abort biomaterialı) (genetika)200AZN
Sitogenetika Kariotipin Diaqnostikası (genetika)120AZN
SMA newborn Yenidoğulmuşlarda Spinal Əzələ Atrofiyası (0SMM1, NAİP Gen) (genetika)120AZN
StripAssay Alfa Talassemiya (21 genetik mutasiya) (dölyani maye) (genetika)250AZN
StripAssay Alfa Talassemiya (21 genetik mutasiya) (genetika)240AZN