Autoimmun testlər

AMA-M2 Antimitoxondrial M2 anticismlər (autoimmun)25AZN
ANA-Screen Antinuklear anticismlər (autoimmun)25AZN
Anti-CCP Tsiklik sitrullə olunmuş peptidə qarşı anticismlər (autoimmun)45AZN
Anti-CL Kardiolipin IgG (autoimmun)25AZN
Anti-CL Kardiolipin IgM (autoimmun)25AZN
Anti-dsDNA IgG İkispirallı DNT-yə qarşı autoanticismlər IgG (autoimmun)25AZN
Anti-dsDNA IgM İkispirallı DNT-yə qarşı autoanticismlər IgM (autoimmun)25AZN
Anti-Fosfolipid anticismləri Ig G (autoimmun)25AZN
Anti-Fosfolipid anticismləri Ig M (autoimmun)25AZN
Anti-β2 GP β2-Glikoprotein Ig G (autoimmun)25AZN
Anti-β2 GP β2-Glikoprotein Ig M (autoimmun)25AZN
ASA Antispermal anticismlər (autoimmun)40AZN
SLE Qırmızı Qurd Eşənəyi (Lupus test) (autoimmun)15AZN