Ultrasəs müayinəsi (USM)

Tam müayinə (qaraciyər, öd kisəsi,mədəaltı vəz,dalaq,uroloji,ginekoloji abdominal) 42.00 AZN
Tam müayinə (qaraciyər, öd kisəsi,mədəaltı vəz,dalaq,uroloji,ginekoloji transvaginal) 47.00 AZN
Tam müayinə (qaraciyər, öd kisəsi,mədəaltı vəz,dalaq,uroloji,xayalar) 47.00 AZN
Tam müayinə (qaraciyər, öd kisəsi,mədəaltı vəz,dalaq,uroloji,xayalar doppleri) 59.00 AZN
Qarın boşluğu orqanları (qaraciyər, öd kisəsi, öd yolları,dalaq,mədəaltı vəz)-Abdomen 25.00 AZN
Abdomen və böyrəklər 34.00 AZN
Qaraciyər və öd kisəsi 17.00 AZN
Uroloji müayinə (böyrəklər, sidik kisəsi, prostal vəzi) 21.00 AZN
Böyrəklər 17.00 AZN
Bir orqan (Tək orqan) 14.00 AZN
Prostat vəzin abdominal müayinəsi 17.00 AZN
Prostat vəzin transrektal müayinəsi 30.00 AZN
Prostat vəzi və xayaların doppleri 51.00 AZN
Prostat vəzin transrektal müayinəsi və xayaların doppleri 59.00 AZN
Xayaların müayinəsi 25.00 AZN
Xayaların doppleroqrafiyası 42.00 AZN
USM Ginekoloji müayinə (abdominal) 17.00 AZN
USM Ginekoloji (Transvaginal)  25.00 AZN
Follikulometriya 3 günlük müşahidə 34.00 AZN
Follikulometriya 1 günlük müşahidə 13.00 AZN
Erkən hamiləlik (11 həftəyə qədər) 17.00 AZN
Erkən hamiləlik Əkiz döl (11 həftəyə qədər) 25.00 AZN
Erkən hamiləlik Üçəm döl (11 həftəyə qədər) 30.00 AZN
Hamiləlik (11-40 həftə)  25.00 AZN
Hamiləlik Əkiz döl (11-40 həftə)  34.00 AZN
Hamiləlik Üçəm döl (11-40 həftə)  42.00 AZN
Hamiləlik (35 həftədən sonra paket USM) 17.00 AZN
Hamiləlik (35 həftədən sonra paket USM) 25.00 AZN
Hamiləlik+4D müşahidə (24 həftəyə qədər) 42.00 AZN
Hamiləlik+4D müşahidə (24 həftədən sonra) 55.00 AZN
Hamiləlik+cinsiyyətin təyini (12-14 həftə) 42.00 AZN
Hamiləliyin doppleroqrafiyası 42.00 AZN
Hamiləliyin doppleroqrafiyası (əkiz döl) 59.00 AZN
Dölün ürək döyünməsinin təyini 8.00 AZN
Hamiləlik patoloji vəziyyətin təkrar müayinəsi (14 gün müddətində) 13.00 AZN
Qalxanvari vəzin müayinəsi 17.00 AZN
Süd vəzilərinin müayinəsi 25.00 AZN
Periferik limfa düyünləri 13.00 AZN
Süd vəziləri və periferik limfa düyünlərinin müayinəsi 30.00 AZN
Böyrəküstü vəzin müayinəsi 17.00 AZN
Yuxu arteriyalarının doppleroqrafiyası 38.00 AZN
Yuxarı ətraf arteriyalarının doppleroqrafiyası (bir əl) 42.00 AZN
Yuxarı ətraf arteriyalarının doppleroqrafiyası (iki əl) 68.00 AZN
Yuxarı ətraf venelarının doppleroqrafiyası (bir əl) 42.00 AZN
Yuxarı ətraf venelarının doppleroqrafiyası (iki əl) 68.00 AZN
Aşağı ətraf arteriyalarının doppleroqrafiyası (bir ayaq) 42.00 AZN
Aşağı ətraf arteriyalarının doppleroqrafiyası (iki ayaq) 68.00 AZN
Aşağı ətraf venalarının doppleroqrafiyası (bir ayaq) 42.00 AZN
Aşağı ətraf venalarının doppleroqrafiyası (iki ayaq) 68.00 AZN
Boğaz damarların Dopplerqrafiyası 42.00 AZN
Böyrəküstü vəzin müayinəsi 14.00 AZN
Diz altı çuxurun USM 32.00 AZN
Beyin damarlarının Dopplerqrafiyası 51.00 AZN
Aşağı ətraf venalarının doppleroqrafiyası (bir ayaq) 42.00 AZN
Neyrosonoqrafiya 34.00 AZN
Plevral sinuslar 21.00 AZN
Bud-çanaq oynağı-uşaqlarda USM iki tərəf 25.00 AZN
Timusun USM müayinəsi uşaqlarda 21.00 AZN
Müayinənin CD-ə yazılması 8.00 AZN
Penial dopler 68.00 AZN