Biokimyəvi testlər

AI Aterogenlik İndeksi (biokimya)22AZN
ALAT Alaninaminotransferaza (biokimya)7AZN
ALB Albumin (biokimya)7AZN
ALP Qələvi Fosfataza (biokimya)8AZN
ASAT Aspartataminotransferaza (biokimya)7AZN
ASO Antistreptolizin-O (biokimya)9AZN
B2 Mikroalbumin (sidik) (biokimya)25AZN
B2 Mikroqlobulin (biokimya)20AZN
B9 Fol turşusu (vitaminlər)22AZN
BİL Bilirubin (ümumi, birləşmiş, sərbəst) (biokimya)16AZN
BİL-D Birləşmiş bilirubin (biokimya)7AZN
BİL-Free Sərbəst bilirubin (biokimya)7AZN
BİL-T Ümumi bilirubin (biokimya)7AZN
Ca ion İonlaşmış Kalsium (mikroelementlər)15AZN
Ca Kalsium (mikroelementlər)13AZN
Ceru Seruloplazmin (biokimya)12AZN
CHOLL Xolesterin (biokimya)8AZN
CK Kreatininfosfokinaza (biokimya)10AZN
CKL MB Kreatininfosfokinaza MB fraksiyası (biokimya)12AZN
Cl Xlor (mikroelementlər)12AZN
CREJ Kreatinin (biokimya)10AZN
CREJ Kreatinin (sidik) (biokimya)10AZN
CRP C-Reaktiv zülal (biokimya)12AZN
cTnI Troponin I (biokimya)24AZN
cTnT Troponin T (biokimya)30AZN
Cu Mis (mikroelementlər)15AZN
Cys.C Cistatin C (biokimya)15AZN
Diastaza (α-AMY α – Amilaza (sidik) (biokimya)12AZN
Endogen Kreatinin klirensi-Reberq sınağı-qan və sidik (biokimya)25AZN
Fe Dəmir (mikroelementlər)10AZN
G- 6-PD Qlükoza-6-Fosfatdehidrogenazа (biokimya)20AZN
GGT γ – Qammaqlyutamiltransferaza (biokimya)10AZN
Gluk Qlükoza (şəkər) (biokimya)7AZN
Gluk Qlükoza (şəkər) (sidik) (biokimya)7AZN
Gluk Qlükoza (şəkər) (sutkalıq sidik) (biokimya)7AZN
HAPT Haptoqlobin (biokimya)12AZN
HbA1C Qlikohemoqlobin (biokimya)22AZN
HCY Homosistein (biokimya)50AZN
HDL Yüksək Sıxlıqlı Lipoproteidlər (biokimya)9AZN
K Kalium (mikroelementlər)13AZN
Kardiak Üçlü test – Tnİ Troponin İ, CK-MB, MYO Mioqlobin (biokimya)60AZN
Lakt Laktat (biokimya)13AZN
LDH Laktatdehidrogenaza (biokimya)12AZN
LDL Aşağı Sıxlıqlı Lipoproteidlər (biokimya)12AZN
LİP Lipaza (biokimya)12AZN
Lipid Spektri (CHOLL, TRGL, HDL, LDL, Atoregenlik İndeksi) (biokimya)30AZN
Mg Maqnezium (mikroelementlər)12AZN
Na Natrium (mikroelementlər)13AZN
P Fosfor (mikroelementlər)10AZN
Qlükozaya Tolerantlıq testi 2 porsiya (biokimya)20AZN
Qlükozaya Tolerantlıq testi 4 porsiya (biokimya)30AZN
Revmaprobalar (ASO, CRZ, RF) (biokimya)30AZN
RF Revmatoid faktor (biokimya)9.99AZN
Şəkər (ekspress-kapilyar qanda) (biokimya)4AZN
TP Ümumi zülal (biokimya)8AZN
TRGL Triqliseridlər (biokimya)9AZN
TRSF Transferrin (biokimya)12AZN
Turş fosfotazanın prostatik fraksiyaları (qaraciyər)10AZN
Turş fosfotazanın qeyri-prostatik fraksiyaları (qaraciyər)10AZN
UA Sidik Turşusu (biokimya)10AZN
UA Sidik Turşusu (sidik) (biokimya)10AZN
UIBC Dəmir Birləşdirmə Qabiliyyəti (biokimya)13AZN
Urea bun Azot Qalığı (biokimya)12AZN
Urea Sidik Cövhəri (biokimya)8AZN
Urea Sidik Cövhəri (sidik) (biokimya)10AZN
Vitamin B12 (vitaminlər)22AZN
Vitamin D (vitaminlər)40AZN
VLDL Çox Aşağı Sıxlıqlı Lipoproteidlər (biokimya)9AZN
Xolinesteraza (biokimya)10AZN
Zn Sink (mikroelementlər)15AZN
α – Amilaza / Kreatinin Klirens əmsalı (biokimya)30AZN
α-AMY α – Amilaza (biokimya)12AZN
α-AMY-P Pankreatik Amilaza (biokimya)15AZN