FobiyalarFobiya yunanca qorxu deməkdir . Hər hansı bir obyekt, insan və ya situasiya ilə əlaqədər yarana bilər. Əksər hallarda bu qorxu real təhlükə ilə bağlı olmur. İnsan qorxusunun əsassız olduğunu dərk etsə də özü ilə bacara bilmir. İntensiv irrosional qorxu olan fobiya insanın işinə, sosial həyatına, başqa insanlarla münasibətinə mane ola bilər.

Fobiyalar çoxsaylı və müxtəlifdir : Kimsə təyyarəyə minməkdən qorxur , kimsə həşəratdan, ilandan qorxur , kimsə qızarmaqdan və ya xəstəliyə tutulmaqdan qorxur, bəzi insanlarda sosial fobiyalar olur--insanlar qarşısında çıxış etmək qorxusu və s. Fobiyallar saysız- hesabsızdır və məzmundan aslı olaraq insanların həyatına müxtəlif dərəcədə təsir edir . Qorxu yalnız konkret situasiya ilə əlaqədər olduğu üçün məs: İlan qorxusu olan insan yalnız ilan təhlükəsi olan yerlərdə özünü narahat hiss edəcək . Belə situasiyalar isə tez -tez olmadığı üçün bu fobiya onun həyatına çox təsir etməyəcək . Klaustrofobiyadan (qapalı sahələrdən qorxu)
əziyyət çəkən insan isə liftə, metroya daxil ola bilməyəcək, və buna bənzər situasiyalardan qaçacaq və bu da onun həyatını xeyli çətinləşdirəcək.

Fobiyalardan bəziləri:

Aqorafobiya- açıq sahə, meydan, insan kütləsindən qorxu
Ayxmofobiya- iti əşyalardan qorxu
Akvafobiya və ya hidrofobiya- sudan qorxu
Akrofobiya- hündürlük qorxusu
Aerofobiya- uçuş qorxusu
Kanserofobiya- xərçəng xəstəliyinə tutulmaq qorxusu
Mizofobiya- çirkdən, infeksion xəstəliyə tutulmaqdan qorxu
Neofobiya- yeniliklərdən, dəyişikliklərdən qorxu
Sitofobiya- qida qəbul etmək
Sosial fobiyalar- cəmiyyətdən, ünsiyyətdən qorxma
Tanatofobiya- ölüm qorxusu
Yatrofobiya-həkimlərdən qorxma


Onlayn rezervasiya

Klinikaya gəlmədən öncə onlayn olaraq qeydiyyatdan keçin, uyğun zamanda və növbəsiz xidmətlərdən yararlanın.