ƏsəbilikHər üç nəfərdən birində əsəbilik daxili yanma adlanan sindromun nəticəsi olur. Bu zaman təkrarlanan stress situasiyaları insanın psixoloji müdafiə mexanizmlərini sıradan çıxararaq insanın öz emosiyalarına nəzarətini zəiflədir.
Digər hallarda isə əsəbilik hər hansı bir problemin əlaməti olur.

Əsəbiliyə bir sıra amillər səbəb ola bilər:
- ağır xronik xəstəliklər (əsasən qalxanabənzər, ürək və ya mədə ilə bağlı problemlər)
- depressiya
- baş vermiş ağır bir hadisə ilə bağlı uzun müddət pis ovqat ilə yaşamaq
- bəzi preparatların qəbulu.

Əsəbilik anemiya və avitaminozla da bağlı ola bilər. Eyni zamanda baş beynin maqnit-rezonans müayinəsinin köməyi ilə şişin inkişaf etməsini istisna etmək vacibdir.

Əsəbilik müşahidə olunarkən bir sıra tədbirlər həyata keçirilməlidir:
- şəraitin və ya fəaliyyətin növünün dəyişdirilməsi,
- gündəlik həyatdan xeyli fərqlənən aktiv istirahət,
- yuxunun normallaşdırılması,
- fiziki yükün artırılması və bu yolla emosional yüngülləşməyə nail olunması,
- davranışın korreksiyası, psixoloji müdafiənin artması və aqressivliyin azalmasına yönəldilmiş psixoterapiya.
- relaksasiya üsullarının mənimsənilməsi,
- narahatlıq hissini götürən və sinir sistemini sakitləşdirən preparatların tətbiqi (lakin bu bir qədər risklidir).

Epilepsiya xəstəliyi üçün də əsəbilik xarakterdir. Bu zaman şəxsiyyətdə əsəbilikdən əlavə xırdaçılıq və pedantizm yaranması ilə özünü göstərən dəyişiklik yaranır, bu dəyişikliklər epileptik defekt adlanan halı təşkil edir.
Və nəhayət əsəbilik bəzi insanların anadangəlmə xüsusiyyəti olur, belə şəxslər çox deyil cəmi 0.1% təşkil edir.


Onlayn rezervasiya

Klinikaya gəlmədən öncə onlayn olaraq qeydiyyatdan keçin, uyğun zamanda və növbəsiz xidmətlərdən yararlanın.