Androloji və Uroloji problemlər

Andro-urologiya - klinik təbabətin kişi sidik cinsiyyət sistemi xəstəliklərinin diaqnostika və müalicəsi ilə məşğul olan sahəsidir.
Cinsi inkişafın ləngiməsi, infeksion-iltihabı xəstəliklər, prostat vəzi xəstəlikləri, kişi sonsuzluğu və cinsi disfunksiya, cinsin dəyişdirilməsi və onkoandrologiya, həmçinin kişi sağlamlığının bir sıra digər problemləri ilə androloqlar və uroloqlar məşğul olur. Bu zaman müxtəlif laborator (spermoqramma, immunoloji, sitoloji, hormonal müayinələr, infeksion skrininq) və instrumental (rentgenoloji və USM və.s.) diaqnostika üsulları tətbiq edilir. Müalicə mövcud olan problemlərin növündən asılı olaraq konservativ və ya cərrahi yolla (o cümlədən, bərpaedici, plastik cərrahiyənin köməyi ilə) aparılır.

Kişilərdə reproduktiv sistem
Spermaqramma
Teratozoospermiya
Kişi sonsuzluğu
Böyrək daşı xəstəliyi
Böyrək daşının müalicəsi
Pielonefrit
Uretrit
Kişilərdə seksual disfunksiyalar
Erektil disfunksiya (cinsi zəiflik)
Peyroni xəstəliyi
Prostatit
Kriptorxizm
Xaya və xaya artımının kistası
Xaya hidropsu
Xaya xərçəngi
Varikosele
Erkən eyakulyasiya (tez boşalma)
Cinsi zəifliyin dərmansiz aradan qaldirilmasi


Onlayn rezervasiya

Klinikaya gəlmədən öncə onlayn olaraq qeydiyyatdan keçin, uyğun zamanda və növbəsiz xidmətlərdən yararlanın.