Psixi xestelikler

PSİXİATRİYAPsixiatriya-- psixi xəstəliklərin yaranma səbəblərini, inkişaf mexanizmlərini, kliniki əlamətlərini, yayılmasını öyrənən, onların diaqnostika, müalicə və profilaktika metodlarını təkmilləşdirən, hərbi və məhkəmə ekspertizası, sosial təhlükəli xəstələrin izolyasiyası, xəstələrin sosial reabilitasiyası qaydalarını tənzimləyən kliniki tibbi sahədir. Şizofreniya, MDP, anadangəlmə və qazanılma ağıl zəifliyi kimi ağır xroniki psixi xəstəliklərlə yanaşı nevrozlar, şəxsiyyət aksentuasiyaları, yüngül depressiyalar kini sərhəddə yerləşən psixopatologiyaları özündə birləşdirən psixiadriya son illər ən aktual tibbi sahələrdən birinə çevrilib. XXI əsr depressiya əsri adlandırılır. Müasir psixiatriyada dərman müalicəsi ilə yanaşı müxtəlif psixoterapevtik metodlar, fizioterapiya üsulları geniş tətbiq olunur.


-Autogen məşq
-Uşaqlarda aqressiya
-Tempetamentlər
-Psixoanaliz
-Jestlərin dili
-Psixoloji impotensiya
-Əsəbilik
-Xroniki yorğunluq sindromu
-Depressiya
-Nevroz
-Panika halları
-Fobiyalar
-Mizofobiya
-Autizm
-Şizofreniya

www.vital.az 2015 Poliklinika